Verzorging

Fases van een puppy

slaap

Puppy's zijn honden in de leeftijd tot 16 weken. Dit is zo specifiek bepaald omdat een hond zich tot 16 weken razendsnel ontwikkelt en in die periode optimaal leert. Na 16 weken is de hond een jonge hond en wordt door honden anders behandeld. In de regel betekent dit dat er minder getolereerd wordt ofschoon dat uiteraard per hond en situatie anders kan zijn.

1 tot 2 weken

Als een hond geboren wordt, zijn de ogen en oren nog dicht. Hij kan nog niet lopen en alleen maar kleine piepgeluidjes maken. Deze geluidjes zijn nodig ter lokalisatie. Moeder zal hier instinctief op reageren en de pup voorzien van warmte, melk en veiligheid. Dit principe noemen we een sleutelprikkel.

Omdat puppies op deze leeftijd nog niet hun eigen lichaamstemperatuur op peil kunnen houden, liggen ze dicht tegen moeder en elkaar aan. Hun wereld bestaat uit geur en tast. Moeder activeert de darmen door erover te likken waarna de pups zich ontlasten. Dit wordt netjes door moeder opgeruimd. Rond dag 10 gaan de ogen en oren open en kan hij dus prikkels van buitenaf ontvangen.

2 tot 4 weken

In deze periode gaat de pup leren vallen en opstaan. Letterlijk. Hij leert hondentaal door te spelen met nestgenoten. De melktandjes komen door en die werken als signaal. Piept er een broertje of zusje, dan ben je te ver gegaan en stop je jouw gedrag. Al buitelend over elkaar heen vangen ze prooien en jagen elkaar na.

Dit is ook de periode dat hij kennis zal maken met andere mensen en de dagelijkse gang van zaken in huis. Hij went aan geluiden van de tv, stofzuiger en de bel. Aan het einde van deze periode beginnen ze met het eten van vast voedsel. Fokkers geven dan een papje van soms geweekte brokjes of gemalen vlees. Sommige moederhonden geven ook het eten op zoals wolven dat doen.

4 tot 7 weken

Nu laat moeder steeds vaker weten dat de melkbar gesloten is en begint de pups ook de corrigeren als ze nog willen drinken. Dat kan er soms heel hard aan toe gaan.Toch is dit een wezenlijk onderdeel van de opvoeding. Sommige fokkers halen de moederhond nu bij de pups weg omdat de tandjes te scherp zijn. Dit is onverstandig. Laat de natuur zijn gang gaan!

Pups worden steeds nieuwsgieriger en ondeugender. Je kunt ze geen seconde uit het oog verliezen. Ze kruipen overal in, achter en onder en ook de onderlinge spelletjes worden wat ruwer. Puppy's leren nu ook al te blaffen en beginnen uit te vogelen welk gedrag hen iets oplevert en welk gedrag hen niets oplevert. De hond in hem wordt wakker.

Aan het einde van deze periode is het afnemen van een puppytest ideaal. De pups kunnen nu al hun zintuigen gebruiken, ze zijn motorisch zo ver ontwikkeld dat ze kunnen lopen en rennen zonder dirct om te vallen. Toch reageren ze nog heel primair op prikkels omdat het leerproces nog niet volledig op gang is gekomen.

8 tot 12 weken

Tussen de 7 en 9 weken is de gunstige tijd om de pup te laten wennen aan zijn nieuwe thuis. Hij staat dan helemaal open voor nieuwe indrukken en de balans tussen angst en nieuwsgierigheid is in evenwicht.

Dit is een perfect moment om de pup kennis te laten maken met andere honden en mensen (socialisatie) en dingen en omstandigheden (habituatie). Ga vooral naar een puppyklas, bezoek de dierenarts (eerst zonder ellende handelingen) en loop een rondje door het dorp. Vanaf de 10e week neemt de nestbinding af en gaat de angstfase in. In deze periode neemt de pup een wat afwachtender houding aan.

Hij zal niet zo maar op nieuwe prikkels aflopen en is terughoudend of vlucht voor nieuwe prikkels. Als hij schrikt zal hij de veiligheid van zijn vertrouwde omgeving opzoeken en neemt de binding met eigenaar en andere gezinsleden toe.

12 tot 16 weken

De pup wordt nu meer en meer door andere honden gezien als hond. Gelijkwaardig dus. Volwassen honden worden minder tolerant waarbij het staarthangen en oren bijten gecorrigeerd gaat worden. De pup op zijn beurt gaat meten: ben jij leuk om mee te spelen, kan ik jou aan? Hij wordt brutaler en laat zich niet de kaas van het brood eten. Hij gaat ook zijn baas uittesten. Wat gebeurt er als ik lang genoeg blaf of heel lief met een scheef koppie ga zitten kijken?

Honden hebben in deze periode goede en duidelijke leiding nodig. Weet dus goed wat wel en niet mag en hou je daar aan. Honden kunnen zich gaan ontwikkelen als dwingeland als je geen grenzen stelt. Nu is de basis voor de rest van zijn leven.

De wereld van de hond

breeds

Een hond heeft voor heel andere dingen belangstelling dan mensen. Zo wil hij bijvoorbeeld zaken waar Wij aan voorbij lopen of zelfs onze neus voor ophalen best nader bestuderen. Weten hondenbaasjes eigenlijk wel waar hun hond naar kijkt, wat hij ruikt en wat hij allemaal hoort? Weten ze in wat voor wereld hun viervoeter leeft? Dat is eigenlijk wel nodig om het gedrag van het dier beter te kunnen begrijpen.

Neem het volgende voorbeeld. Een mens en zijn hond gaan samen wandelen in de stad. De baas loopt langs een kledingzaak en kijkt belangstellend naar de etalage. Vervolgens komt hij bij een boeken winkel waar hij de boeken en tijdschriften uitvoerig bekijkt. Voor de slagerswinkel heeft hij weinig belangstelling. De hond die met zijn baas op deze wandeling meeloopt, zal de wereld heel verschillend ervaren. Aan de kledingzaak loopt hij voorbij. De dingen die daar in de etalage hangen interesseren hem niet. De kledingstukken krijgen pas betekenis voor hem als de baas of een andere huisgenoot ze heeft gedragen en er een lichaamsgeur op heeft achtergelaten. Onze boeken interesseren hem ook niet. Ze zijn voor hem niets dan een onbelangrijke warboel van lijnen en vlakken met bovendien een weinig interessante geur.

De slagerswinkel boeit hem echter veel meer: de lucht van vlees en worst wekken zijn eetlust op en de geur van het vleesafval geeft hem de neiging daar eens flink in te gaan rollen. De hond vraagt zich af hoe zijn baas ongeinteresseerd aan een paaltje voorbij kan lopen dat even verderop staat. Elke reu die daar voorbij is gekomen, heeft er een stevige 'geurvlag' geplant. En, nadat hij de zijne er aan heeft toegevoegd, moet de hond dit eerst allemaal eens rustig be studeren voordat hij verder kan gaan.

Wel en niet interessant

Met name door deze verschillen in belangstelling leeft de mens in een heel andere wereld dan de hond. De belangstelling van het dier is zoals bij elk dier, beperkt tot wat voor hem direct van belang is. Het is de vraag of de hond de spiegel en de schilderijen aan de wand van de huiskamer van zijn baasje werkelijk waarneemt. Van alle dingen op tafel boeien slechts de borden hem, tenminste als die met eten gevuld zijn Het is zelfs niet duidelijk of hij ooit de hemel of de toppen van de bomen ziet, anders dan als achtergrond van een voorbijvliegende eend of een vluchtende kat die de veiligheid van een boom opzoekt.

Hoewel zijn gehoor zeer scherp is, weten we niet of de hond daadwerkelijk naar het gezang van de vogels luistert. Al deze dingen vallen buiten zijn belang stelling Zijn wereld is niet alleen anders, maar ook veel kleiner dan de onze. Mens en hond leven in kwalitatief verschillende werelden, hoe dicht we ook bij elkaar in dezelfde omgeving leven.

De verschillen

Wij kennen als mensen ook verschillen die voortkomen uit interesse. Wanneer een schilder, een bioloog en een ingenieur samen een wandeling door een landschap maken, zullen zij heel ver schillende dingen waarnemen als gevolg van hun verschillende belangstellingssferen. Ook bij dieren onderling verschilt de interesse zeer sterk: een koe heeft voor andere dingen aandacht dan een hond en neemt daardoor andere dingen waar. Terwijl een hond in een weiland de verschillende plantensoorten niet zal onder scheiden, zal een koe het muisje niet zien dat door het gras wegschiet. Deze aandacht hoort bij de vitale behoeften van elk dier. Vandaar dat niet alleen mens en dier onderling in heel verschillende werelden leven, maar ook dieren onderling.

We mogen niet vergeten dat de hond voor alles een reukdier is. Dit betekent dat zijn reukorgaan hem de meeste informatie levert en dat dit ook alle aspecten van zijn leven beheerst. In de tweede plaats komt het gehoor en pas op de derde plaats het zichtvermogen. Bij de mens overheerst het zichtvermogen. Dit is van groot belang bij het maken van vergelijkingen tussen mens en hond. Onze ruimte, dat wil zeggen de ruimte waarin wij leven, is optisch gebouwd. Wij onderscheiden voor, achter, boven en onder in de eerste plaats met onze ogen.

Een wereld van geuren

Als je je dit allemaal realiseert, kun je begrijpen hoe heel anders de hond onze menselijke omgeving beleeft. Want de hond leeft in een wereld van geuren. Zoals voor ons mensen het zichtbare meer betekent, zo zullen er voor de hond als het ware geurtorens zijn die zijn oriëntatie bepalen. Tenslotte moet je je bedenken dat de hond op vier poten loopt waardoor hij zijn hoofd dichter bij de grond draagt. Wij hebben nu eenmaal een andere lichaamsbouw en daarom een ander ruimtelijk schema waarin dingen hun eigen plaats hebben.

Het is voor ieder hondenbaasje van groot belang om dit te beseffen want het kan van doorslaggevende betekenis zijn bij het beoordelen van het gedrag van een hond.

Hoe verwijder je hondenhaar

vlooien

Honden- en kattenharen vormen in veel huishoudens een bron van ergernis. Toch hoeft het geen drama te zijn. Een doodgewone vochtige hand verwijdert snel en grondig haartjes van kleding.

Rubberhandschoen

Een rubberhandschoen kan je er ook voor gebruiken. Een kapster heeft nog een ander trucje. Zij spuit eerst een beetje haarlak op haar hand en ‘dept' zo de haartjes van je schouders. En bij een kledingwinkel zagen we een verkoopster een stuk plakband, met de plakkant naar buiten, rond haar hand wikkelen en zo alle pluisjes van zwarte broeken afhalen.

Afplakband

Schilders gebruiken ook vaak een stukje afplakband om haartjes en stofjes te verwijderen. Leuk toch hè dat elk beroep zo zijn eigen trucjes heeft. Natuurlijk zijn deze tips niet erg bruikbaar voor een heel tapijt of bankstel. Als je niet in het bezit bent van een stofzuiger met een speciale‘katten- en hondenharenborstel’ (ja, zo’n borstel bestaat echt) dan kan je het best de gewone rubberen vloertrekker nemen.

Het is nog steeds wonderbaarlijk wat je daarmee allemaal kan doen. Rustig steeds naar één kant trekken en je zal zien dat de haren als het waren aan de borstel kleven. Onder de kraan kan je de haren erafspoelen. Als het er heel veel zijn, moet je wel zien dat je gootsteen niet verstopt raakt.

Hopelijk hebben je geholpen met een paar handige tips!

Fysieke kenmerken van de Beagle

slaap

De Beagle behoort tot de categorie ‘middelgrote’ honden en heeft een fors en compact lichaam. Daarbij is het hoofd relatief lang met lange hangende oren. De Beagle heeft een schofthoogte van tussen de 33 en 40 centimeter met een gewicht variërend van twaalf tot zeventien kilogram. De hond is in de meeste gevallen zwart, bruin en wit (ook wel tricolor genoemd), maar het komt soms ook voor dat het kleine witte of zwarte vlekjes heeft. Een Beagle pup heeft een dichte kort-harige vacht en zal dat zijn hele leven behouden.

Oorsprong van de Beagle en karakter

Het is niet geheel zeker uit welke tijd en gebied de Beagle van oorsprong komt. Maar wel lijkt het erop dat het voor het eerst is gesignaleerd in de tweede helft van de vijftiende eeuw, in Groot Brittannië. Dankzij het alerte en intelligente karakter wordt de Beagle van oudsher veel gebruikt als jachthond. Zoals bij een kennel snel duidelijk zal worden is het ras van nature zeer vriendelijk en sociaal, zowel naar mensen als andere honden toe. Daarentegen heeft een Beagle pup wel een consequente opvoeding nodig door zijn zeer eigenwijze karakter. Ook heeft het dier een goed uithoudingsvermogen en is het erg actief.

Gezondheid

Zoals eerder omschreven heeft de Beagle een groot uithoudingsvermogen. Daarom is het van groot belang dat het genoeg beweging krijgt. Naast het feit dat de hond zo’n anderhalf uur beweging nodig heeft, bijvoorbeeld in de vorm van wandelen, heeft het ook uitdaging nodig. Deze uitdaging kun je hem geven door middel van sport en spel, of door het in te zetten tijdens de jacht. Daarnaast is het verstandig om met een Beagle pup op een cursus te gaan, zoals puppycursus. De algemene gezondheid van een Beagle is vaak erg goed en de gemiddelde levensverwachting ligt dan ook tussen de twaalf en vijftien jaar.

Het vaccineren van honden

vaccineren

Als je een hond hebt ontkom je er niet aan. Elk jaar dient je hond gevaccineerd te worden. Wanneer je een pup hebt, nog veel vaker zelfs. Voordat je een pup aanschaft is het goed om bij deze kosten stil te staan. Vaccinaties worden niet vergoed door dierenverzekeringen. De eerste inenting van een puppy bij zes weken wordt altijd gedaan door de fokker. Hij wordt dan ingeënt tegen Parvo en het hondenziektevirus. Na ongeveer zeven of acht weken mag je een pup pas mee naar huis nemen. Met negen weken vindt de tweede vaccinatie plaats.

Vaccinatieschema

Alle vaccinaties worden vermeld in het dierenpaspoort. Dit is belangrijk wanneer je naar het buitenland gaat of wanneer de hond naar een kennel gaat. De tweede vaccinatie bestaat uit antistoffen tegen Parvo, de ziekte van Weil en eventueel tegen kennelhoest. Het vaccineren tegen kennelhoest is alleen noodzakelijk wanneer je met de pup naar puppycursus gaat of wanneer je hond naar een pension of kennel gaat. De derde vaccinatie, met twaalf weken, beschermt de hond tegen de hondenziekte Parvo, de ziekte van Weil en de besmettelijke leverziekte. Wederom kunnen druppels gegeven worden tegen kennelhoest. Als de pup een jaar oud is krijgt het dezelfde inentingen.

Herhalingsvaccinaties

Bij sommige vaccinaties bieden de antistoffen wel tot drie jaar lang bescherming. Het is dus niet nodig om elk jaar je hond tegen alles te vaccineren. Wanneer je hond met een jaar alle vaccinaties heeft gehad, krijgt hij in zijn tweede en derde levensjaar alleen nog maar een herhaalvaccinatie voor de ziekte van Weil en eventueel kennelhoest. Met vier jaar krijgt hij weer alle inentingen. Er zijn dus tussenpozen van twee jaar.

Wanneer je naar het buitenland op vakantie gaat moet je de hond tenminste 3 weken voor vertrek verplicht laten vaccineren tegen hondsdolheid.

De juiste voerbak uitkiezen voor de hond

voederbak

Niet alleen is het uitkiezen van de juiste hondenvoeding erg belangrijk, ook het kiezen voor de juiste voerbak speelt een rol bij een goede voeding. Je kunt kiezen uit verschillende soorten voerbakken. Ze zijn verkrijgbaar in allerlei soorten materialen en kleuren.

De ene voerbak is nog mooier dan de andere. Toch moet je niet alleen op jouw persoonlijke smaak afgaan. Een voerbak mag dan nog zo mooi zijn, het moet wel functioneel zijn voor je hond. Een grote hond heeft niets aan een kleine voerbak. Een voerbak zonder antislip laag vliegt alle kanten uit.

Het kiezen

De grootte van de voerbak stem je af op de grootte van je hond. Voor een pup kun je beter een klein bakje aanschaffen en vervolgens een grotere. Ook de hoogte van je hond is bepalend voor de keuze. Om gewrichtspijn, rugpijn en maagproblemen bij je hond te voorkomen kun je voor grote honden een verhoogde voer- en drinkbak aanschaffen. Zo hoeven ze niet helemaal naar voren te leunen om te kunnen eten. Voor kleine- en middelgrote honden is een plastic voerbak geschikt als je goedkoop uit wilt zijn en een bak wilt dat goed schoon te houden is.

Voerbak voor de snelle eters

Sommige honden hebben binnen een minuut al hun eten op. Je hebt het voer nog niet in de bak gedaan en ze schrokken alles direct op. Voor echte schrokoppen is een bak die hen leert langzaam te eten een goede uitvinding. Het te snel opeten van een grote hoeveelheid brokken is niet goed voor het maag- en darmkanaal van de hond. Het vergroot de kans op een maagtorsie en op het verslikken. Een voerbak voor snelle eters geeft de hond geen andere mogelijkheid, dan maar een paar brokjes per keer te kunnen eten.

Vlooienbestrijding en het ontwormen van honden

vlooien

Bij een goede verzorging van een hond hoort ook het ontwormen en het toedienen van anti-vlooienmiddel. Niet alleen bestaat hondenverzorging uit het borstelen en voeden, maar ook uit het vaccineren en het bestrijden van parasieten en wormen. Hoewel dit belangrijk is zijn dit natuurlijk de minst leuke aspecten van dierenverzorging. Door preventief maatregelen te nemen kun je de hond optimaal beschermen tegen vlooien en wormen.

Daarnaast is een goede hygiëne in huis belangrijk om de leefomgeving van de hond en voor jezelf schoon te houden. Anti-vlooienmiddelen en ontwormingskuren zijn verkrijgbaar bij de dierenarts en bij dierenspeciaalzaken.

Vlooien weren

Vlooien zijn vervelende parasieten. Ze veroorzaken jeuk, het is besmettelijk en het kan bij mensen ook nog eens zorgen voor lintwormen. Redenen genoeg om de strijd tegen vlooien aan te gaan. De ontwikkelingstijd van een eitje tot een volwassen vlo duurt twintig tot dertig dagen. Vooral de jonge vlo is het actiefst en zijn de belangrijkste besmettingsbron. Het nadeel van vlooien is dat er maar één procent van alle vlooien, eitjes, larven en poppen op de huid van je hond zitten. De overige negenennegentig procent verspreidt zich over het huis. Met vlooienhalsbanden, sprays en tabletten neem je preventief maatregelen.

Ontwormen

Pups dienen vaker ontwormt te worden dan volwassen honden. Dit komt omdat pups erg vatbaar zijn voor spoelwormen. Met twee, vier en zes weken krijgen de puppy’s een ontwormingskuur. Daarna met twee, vier en zes maanden. De kans dat een hond ooit last van wormen krijgt, is groot. Dit komt omdat ze buiten in aanraking komen met de ontlasting van andere honden.

Zeker wanneer de gemeente het gras laat maaien, verspreidt de ontlasting zich onzichtbaar snel. Daarom is het belangrijk om je hond elk jaar twee tot vier keer te ontwormen. Dit kan met smakelijke kauwtabletten.

Overgewicht bij honden

weegschaal

Bijna de helft van alle honden heeft last van overgewicht. De ene hond iets meer als de ander, maar toch, ze zijn allemaal te zwaar. De honden van nu hebben maar een fijn leventje.

Ze hoeven niet meer te jagen, geen erf te bewaken en elke dag krijgen ze meerdaags een bak met brokken geserveerd. Tussendoor nemen ze een uitgebreid middagdutje en wandelen een kort rondje door de woonwijk. Je hond is niet zomaar een hond, maar een lid van het gezin. Dit betekent een lekker snackje tussendoor en als de hond geluk heeft, krijgt hij restjes van de avondmaaltijd.

Tijd om af te vallen

Als baasje van jouw hond bepaal je zelf wat de hond op een dag eet. Mocht je hond te zwaar zijn dan kun je tussendoortjes beter achterwege laten. Hoe blij je de hond er ook mee maakt, overgewicht heeft net zoals bij mensen consequenties voor de gezondheid van de hond. De gewrichten raken overbelast en de bewegingsvrijheid van je hond wordt beperkter door zijn omvang. Op de verpakking van een zak brokken staat precies aangegeven hoeveel voedsel je hond op een dag nodig heeft. Natuurlijk is een beloning op zijn tijd niet erg, maar met mate.

Lichaamsbeweging

Bewegen is voor de hond belangrijk. Lekker buiten op het grasveld rennen, spelen met andere honden, het maakt niet uit wat voor soort beweging het is. Elke vorm van beweging telt. Je kunt ook kiezen voor een hondensport. Agility, een behendigheidssport voor honden. Agility is een goede manier om sport en spel te combineren. De hond legt dan een parcours van twintig hindernissen af.

Er zijn hondensportverenigingen waar je dit elk weekend kunt doen. Maar je kunt ook gewoon een frisbee gooien of fietsen met de hond. De hond wordt er niet alleen fit van, maar jij ook!

Wat mag een hond absoluut niet eten?

food

Van sommige voedingsmiddelen weten we dat het slecht is voor de gezondheid van de hond, bijvoorbeeld chocolade. Dit bevat het stofje theobromine wat ernstige schade aan het zenuwstelsel en het hart kan toebrengen. Het leidt zelfs tot de dood. Maar er zijn nog heel veel voedingsmiddelen die giftig zijn voor een hond. Wanneer je een moestuin in de tuin hebt is het belangrijk om de hond uit de moestuin te weren. Veel groentes zijn namelijk voor ons gezond, maar voor de hond levensgevaarlijk. Zeker pups hebben de neiging om alles op te eten. Oppassen geblazen dus.

Schadelijke groentes

Onrijpe tomaten en delen van de tomatenplant zijn schadelijk vanwege de tomatine. Van Prei, ui en bieslook kan een hond met het eten van kleine hoeveelheden al erg ziek worden. Het leidt tot bloedarmoede, ook wel de Heinz body bloedarmoede genoemd. Spinazie bevat oxalaat, wat erg schadelijk is voor de nieren. Broccoli is erg slecht verteerbaar voor de hond. Hij wordt dan ook misselijk en krijgt maagkrampen. Rauwe aardappelen bevatten solanine, wat erg giftig is voor de hond. Net zoals tomaten, behoren aardappelen tot de nachtschadefamilie. Wie een moestuin heeft kan deze maar beter omheinen.

Overige giftige voedingsmiddelen

De pitjes van de peer en de appel bevatten blauwzuur. Wanneer een hond op de pitjes bijt komt er blauwzuur vrij. Dit leidt tot verwarring en duizeligheid. De peer zelf is niet erg zo lang het maar ontdaan is van pitten. Als een hond rozijnen en druiven eet zorgt dit voor onherstelbare schade aan de nieren. De pitten van kersen bevatten cyaogenische glycosiden, wat leidt tot hevige misselijkheid.

Champignons en paddenstoelen zorgen voor buikkrampen en stuiptrekkingen. In het bos mag een hond absoluut geen paddenstoelen eten. Blijf altijd alert en geef nooit zomaar voedsel aan een hond.

Wat vlooien, wormen en diarree met elkaar te maken hebben

vlooien

Vlooien houden van warmte. Dat betekent echter niet dat ze er alleen in de zomer zijn. In de winter overleven vlooien ook binnenshuis. Zie je er 1, dan heb je er heel veel! Er is namelijk onderzocht dat slechts een heel klein percentage van de aanwezige vlooien volwassen is en op je huisdier aanwezig. Er liggen dus hoogstwaarschijnlijk heel veel eitjes in onze huizen.

Vlooien

Hoe weet je of je hond vlooien heeft? Het is moeilijk om deze beestjes te zien. Er is wel een manier om te testen of je huisdier last heeft van vlooien. Neem een heel klein (vlooien) kammetje en kam bij de staartaanzet op de rug door de vacht. Pak een tissue, maak deze nat en leg de haren op de natte tissue. Kleurt de tissue bruin, dan heeft je huisdier vlooien. Dit komt door de vlooienpoepjes / bruine spikkels welke oplossen wanneer ze nat worden. Gebruik een anti-vlooien middel, zoals een anti-vlooien halsband, een pipetje, of iets dergelijks. Als je heel veel vlooien hebt in huis, kan het nodig zijn om deze te behandelen met een omgevingsspray. Vlooien kunnen wormen eitjes bij zich dragen en wormen veroorzaken bij je hond. Je wilt dus eerst zeker zijn dat je hond geen vlooien heeft, voordat je ontwormt.

Wormen

Komt je hond vaak in een omgeving waar veel andere honden komen, zoals parkjes en bossen, dan is de kans groot dat je hond besmet wordt. Anti-wormen middelen werken circa 3 maand tegen wormen, geef je hond dus 4 keer per jaar een pil. Vaak is dit makkelijk toe te dienen in een stukje vlees. Soms kan je in de ontlasting van je hond wormen zien. Een hond met een wormen besmetting heeft vaak diarree.

Diarree

Diarree is vervelend en kan in ernstige vorm ook gevaarlijk zijn of wijzen op een ziekte. Diarree kan veroorzaakt worden doordat je hond last heeft van wormen. Als wormen de oorzaak zijn van diarree, is de oplossing een behandeling tegen wormen. Zie hierboven.

Finidiar kan gegeven worden als stopmiddel, waardoor de ontlasting steviger wordt en je hond minder aandrang heeft. Houdt de diarree weken lang aan, bezoek dan je dierenarts.